(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
aidenlucas1993. \"Anh nói em ngốc, ngốc bởi khi yêu quên mất cách yêu bản thân mình

Em

"Anh nói em ngốc, ngốc bởi khi yêu quên mất cách yêu bản thân mình Em nói anh khờ, khờ bởi khi yêu người ấy ánh mắt anh không giấu nổi một ai Chúng ta đều ngốc, ngốc bởi khi yêu bỏ ra tất cả để đổi lấy 1 tình yêu không có tương lai Mà vẫn chờ đợi kì tích xuất hiện... Anh nói em ngốc, ngốc bởi khi yêu em không có lấy 1 thân phận Em nói anh khờ, khờ bởi khi yêu anh cố chấp đến quên cả chính bản thân mình Chúng ta đều ngốc, ngốc bởi tình nguyện hi sinh cũng không muốn buông tay Vẫn chờ đợi kích tích ấy xuất hiện..."

Share 0 1

@missbellabarba gave us a Drag take on a Lumberjack and we we’re LIVING for it! 🪓

Share 2 1
Advertisement
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});